18Wtorek, 18 czerwca 2024Elżbieta, Paula, Marek
Dni powszednie: 7:00, 18:00Niedziela: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
ul. Ks. Hm. Mariana Luzara 132-540 Trzebinia

Zasady opłacania dzierżaw grobów
na cmentarzu parafialnym w Trzebini

 

Cennik opłat cmentarnych na cmentarzu parafialnym w Trzebini

Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r.

I. Opłata za nowe miejsce

(zawarta w niej jest dzierżawa na 20 lat)

 1. pod grobowiec budowany pionowo (wąski) ...............................   500 zł
 2. pod grobowiec budowany poziomo (szeroki) ............................. 1000 zł
 3. pod mogiłę pionową (wąską) .................................................   500 zł
 4. pod mogiłę poziomą (szeroką) ............................................... 1000 zł
 5. pochówek każdej kolejnej osoby w grobowcu lub mogile .............. 100 zł
 6. pod mogiłę dziecięcą ............................................................. 80 zł

II. Zezwolenie na budowę grobowca

(na istniejącej mogile lub wydzierżawionym nowym miejscu)

 1. budowanego pionowo (wąskiego) ...............................................   300 zł
 2.  budowanego poziomo (szerokiego) .............................................  600 zł

III. Zezwolenie na budowę nagrobka

(opłatę pobiera się, jeśli od ostatniego pochówku minęło więcej niż 3 lata)

 1. budowanego pionowo (wąskiego) ...............................................  200 zł
 2. budowanego poziomo (szerokiego) .............................................  400 zł
 3. na mogile dziecięcej......................................................................... 100 zł
 4. zezwolenie na remont nagrobka – bez opłaty

IV. Przedłużenia dzierżawy na kolejne 20 lat

 1. miejsce wąskie....................................       500 zł
 2. miejsce szerokie..................................     1000 zł
 3. miejsce pod mogiłę dziecięcą.............     150 zł

V. Wjazd firmy kamieniarskiej lub remontowej

 1. Jednorazowa opłata dotycząca wykonania prac przy jednym grobie…200 zł

 

 

Regulamin cmentarza parafialnego