23Wtorek, 23 lipca 2024Bogna, Brygida, Apolinary
Dni powszednie: 7:00, 18:00Niedziela: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
ul. Ks. Hm. Mariana Luzara 132-540 Trzebinia

Najświętsza Eucharystia jest „Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały”. (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego 271)

Msze święte

Niedziele i święta:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (suma), 12:15 (Msza św. dla dzieci),
18:00

W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień):
6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (suma), 19:00

Dni powszednie:
7:00, 18:00

Pierwsza Komunia Święta w parafii

  1. Przygotowania do spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej dzieci z klas trzecich szkoły podstawowej odbywają się przede wszystkim w ramach katechizacji szkolnej oraz poprzez udział dzieci wraz z rodzicami w niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach w kosciele.
  2. Przygotowanie w parafii prowadzi i koordynuje ks. Artur Głąb, katecheta w Szkole Podstawowej nr 8.
  3. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii odbywa się zawsze w drugą niedzielę maja podczas Mszy św. o godz. 9:30. W roku 2025 termin Pierwszej Komunii Świętej wypada w niedzielę 11 maja, a w roku 2026 - w niedzielę 10 maja.
  4. Wszelkie szczegóły związane z uroczystością i jej przebiegiem omawiane są na bieżąco z rodzicami dzieci.